Jernbanenævnet

Lovgrundlag

Jernbanenævnets opgaver, organisation og sammensætning er fastlagt ved lov, - senest ved Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om jernbane og Lov om offentlige veje og om ophævelse af Lov om veteranbaner.

Jernbanenævnets årsberetning 2021

Jernbanenævnet har offentliggjort årsberetningen for 2021. Beretningen beskriver bl.a. Jernbanenævnets tilsyn og klagesager i det forgangne år.