Dokumenter

Resultat: 2

    Vejledning

    Jernbanenævnets klagevejledning

    Myndighederne har efterforvaltningsloven pligttil at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

    Vejledning

    Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

Viser 2 af 2