Dokumenter

Resultat: 24

  Vejledende udtalelser

  Udtalelse vedrørende hjulafdrejningsbnk i Århus

  Vejledende udtalelser

  Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

  Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af Direktiv 91/440 Artikel 9 stk. 4, 2. punktum

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 16, 17, og 29

  Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder, 27. september 2017

  Vejledende udtalelser

  Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

  Jernbanenævnet anmoder om at specifikke udeståender skal rettes snarest muligt og sendes til Jernbanenævnet senest den 1. november 2017

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaners overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Jernbanenævnet meddeler Nordjyske Jernbaner A/S frist til senest den 1. juli at gennemføre en række krav samt fremsendelse af en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Vejledende udtalelse om, at Nordjyske Jernbaners opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 og nærværende tilsynssag derfor kan afsluttes på det foreliggende grundlag

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse af 21. oktober 2013 om anmodning om fremsendelse af yderligere dokumentation ifb. med Metro Service A/S overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Arriva Tog A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Med henvisning til Jernbanenævnets beslutning af 19. april 2013 og gennemgangen af besvarelserne af nævnets anmodninger i afsnit 2 oven for, finder Jernbanenævnet sammenfattende, at Arriva Tog A/S i fornødent omfang har fremlagt dokumentation