Dokumenter

Resultat: 4

  Domme

  Dom af 21. december 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet om hævelse af retssag og sagsomkostninger

  Retssagen mod Jernbanenævnet er hævet og Jernbanenævnet tillægges sagsomkostninger

  Domme

  Dom af 10. november 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet vedrørende Jernbanenævnets sag om opsættende virkning

  Anmodning om opsættende virkning blev ikke taget til følge

  Domme

  Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesag mellem DB Schenker og Jernbanenævnet

  Retten i Glostrups dom af 2. juni 2014 bliver stadfæstet

  Domme

  Dom af 2. juni 2014 i sag om DB Schenker mod Jernbanenævnet

  Nævnet blev frifundet. Dommen anket. Se Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesagen

Viser 4 af 4