Dokumenter

Resultat: 13

  Beslutninger

  Tilsynet med DSB's regnskabsreglement 2017

  Tilsyn med DSB's overholdelse af regnskabsreglementet for DSB

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med jernbanevirksomheden DSB’s overholdelse af artikel 28

  Jernbanenævnet anmodede baggrund af en række punkter DSB om til Jernbanenævnet senest 1. maj 2013 at fremsende en handlingsplan

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet - beslutning om yderligere frist

  Jernbanenævnet meddeler hermed Regionstog A/S frist til senest
  den 1. februar 2014 at gennemføre forordningens krav samt at fremsende en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Lokalbanen A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet

  Jernbanenævnet meddeler Lokalbanen A/S frist til senest den 1. januar 2014 at gennemføre kravene i forordningens artikel 28

  Beslutninger

  Henvendelse fra EU-Kommissionen om DSB’s overholdelse af dele af jernbanepassagerrettighedsforordningens Artikel 11, Artikel 24 a-b og Artikel 29

  Jernbanenævnet finder sammenfattende på baggrund af de anførte oplysninger ikke grundlag for at rejse en tilsynssag over for DSB

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med kombiterminalen i Padborg - forretningsbetingelser og takster

  TX Logistik har rettidigt fremsendt samtlige relevante dokumenter i forbindelse med nærværende tilsyn

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Metro Service A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  , Beslutning af 3. september 2014 om afslutning af tilsyn med Metro Service A/S’ overholdelse Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Arriva Tog A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Beslutning af 19. april 2013 om anmodning om fremsendelse af yderligere dokumentation ifb. med tilsyn med Arriva Tog A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Beslutninger

  Beslutning af 19. april 2013 om frist for gennemførelse af krav ifb. med tilsyn med Midtjyske Jernbaners overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28