Dokumenter

Resultat: 30

  Afgørelse

  DB Cargos kombiterminaltakster - påbud

  Yderligere påbud samt varsel om administrative tvangsbøder vedrørende 2018 takster - påbud samt varsel om administrative tvangsbøder vedrørende 2019 takster for DB Cargo

  Afgørelse

  Afgørelse af spørgsmål om tavshedsbelagte oplysninger og partshøring af Carlsberg Danmark A/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kombiterminaltakster

  Afgørelse

  Afgørelse af spørgsmål om tavshedsbelagte oplysninger og partshøring af Carlsberg Danmark A/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kombiterminaltakster

  Afgørelse

  Captrain anmodning om ny vejledning

  Afgørelse

  Captrain stiller en række spørgsmål vedrørende den vejledende udtalelser fra Jernbanenævnet af 21. februar 2014

  Afvisning af anmodning om at genoptage sagen om Jernbanenævnets vejledende udtalelse af 21. februar 2014 vedrørende retten til rangering på kombiterminalen i Taulov

  Afgørelse

  Captrain Swedens anmodning 19. november om meraktindsigt

  Afslag på Captrain Swedens anmodning 19. november 2014 om aktindsigt i Jernbanenævnets interne dokumenter samt øvrige bemærkninger til Captrains henvendelse af samme dato

  Afgørelse

  Klage fra Carlsberg Carlsberg Danmark A/S til Jernbanenævnet den 17. januar 2013

  Klage fra Carlsberg Danmark A/S 17. januar 2013 til Jernbanenævnet vedrørende Trafikstyrelsens afgørelse om godkendelse af takster for løft af containere og løft af trailere på kombiterminalerne i Høje Tåstrup og Taulov for året 2013

  Afgørelse

  Afgørelse af 21. oktober 2013 om tilsidesættelse af den ved Banedanmarks bekendtgørelse om infrastrukturafgifter for jernbane-godstransport indførte tonkilometerafgift

  Afgørelse af 21. oktober 2013 i sag DB Schenker Rail Scandinavia A/S vs. Banedanmark vedr. infrastrukturafgifter, m.v. for statens jernbanenet

  Afgørelse

  Klage fra DB Schenker Rail Scandinavia 19. december 2012 over procesledende beslutning fra Banedanmark af 21. november 2012

  DB Schenker Rail Scandinavia krævede nedsættelse af lejen for kombiterminalerne i Taulov og Høje Tåstrup svarende til lejen for kombiterminalen i Padborg. Banedanmark krævede en revision af lejekontrakterne for alle 3 kombiterminaler.