Dokumenter

Resultat: 32

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med jernbanevirksomheden DSB’s overholdelse af artikel 28

  Jernbanenævnet anmodede baggrund af en række punkter DSB om til Jernbanenævnet senest 1. maj 2013 at fremsende en handlingsplan

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet - beslutning om yderligere frist

  Jernbanenævnet meddeler hermed Regionstog A/S frist til senest
  den 1. februar 2014 at gennemføre forordningens krav samt at fremsende en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Lokalbanen A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet

  Jernbanenævnet meddeler Lokalbanen A/S frist til senest den 1. januar 2014 at gennemføre kravene i forordningens artikel 28

  Beslutninger

  Henvendelse fra EU-Kommissionen om DSB’s overholdelse af dele af jernbanepassagerrettighedsforordningens Artikel 11, Artikel 24 a-b og Artikel 29

  Jernbanenævnet finder sammenfattende på baggrund af de anførte oplysninger ikke grundlag for at rejse en tilsynssag over for DSB

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 16, 17, og 29

  Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder, 27. september 2017

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaners overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Jernbanenævnet meddeler Nordjyske Jernbaner A/S frist til senest den 1. juli at gennemføre en række krav samt fremsendelse af en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Vejledende udtalelse om, at Nordjyske Jernbaners opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 og nærværende tilsynssag derfor kan afsluttes på det foreliggende grundlag

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse af 21. oktober 2013 om anmodning om fremsendelse af yderligere dokumentation ifb. med Metro Service A/S overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Metro Service A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  , Beslutning af 3. september 2014 om afslutning af tilsyn med Metro Service A/S’ overholdelse Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28