Dokumenter

Resultat: 20

  Beslutninger

  Tilsynet med DSB's regnskabsreglement 2017

  Tilsyn med DSB's overholdelse af regnskabsreglementet for DSB

  Vejledende udtalelser

  Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

  Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af Direktiv 91/440 Artikel 9 stk. 4, 2. punktum

  Vejledende udtalelser

  Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

  Jernbanenævnet anmoder om at specifikke udeståender skal rettes snarest muligt og sendes til Jernbanenævnet senest den 1. november 2017

  Vejledende udtalelser

  Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

  Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse af 27. september 2017 om DSB's forsyningsanlæg

  Vejledende udtalelse vedrørende DSB's forsyningsanlæg/servicefaciliteter med tilknytning til jernbaneinfrastrukturen, 27. september 2017

  Vejledende udtalelser

  Udtalelse af 30 juni 2017 vedrørende Tilsyn med kombiterminaler

  Vejledende udtalelse samt krav til DB Cargo vedrørende kombiterminal i Taulov og Høje Taastrup, 30. juni 2017

  Vejledende udtalelser

  Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

  De nævnte forhold i den vejledende udtalelse skal rettes hurtigst muligt og Banedanmark skal senest den 1. november 2017 fremsende meddelelse til Jernbanenævnet om, at ændringerne er foretaget

  Afgørelse

  Afvisningsafgørelse – spørgsmål om Jernbanenævnets hjemmel til at behandle klager vedrørende togpassagerrettighedsforordningen