Dokumenter

Resultat: 20

  Vejledende udtalelser

  Udtalelse af 30 juni 2017 vedrørende Tilsyn med kombiterminaler

  Vejledende udtalelse samt krav til DB Cargo vedrørende kombiterminal i Taulov og Høje Taastrup, 30. juni 2017

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse om dokumentationskrav, mv. i forbindelse med fastsættelse af kombiterminaltakster

  Jernbanenævnet har færdigbehandlet sagen som tilsynssag på sit møde den 27. september 2016 og afgivet en vejledende udtalelse vedrørende spørgsmål i sagen af betydning for fremtidige sager

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelser i sag om Captrain Denmark ApS vs. Trafikstyrelsens

  Vejledende udtalelse i sag om klage fra Captrain Denmark ApS af 15. april 2013 til
  Jernbanenævnet vedrørende Trafikstyrelsens udtalelse af 20. marts 2013 om retten til rangering på kombiterminalen i Taulov

  Vejledende udtalelser

  Captrain stiller en række spørgsmål vedrørende den vejledende udtalelser fra Jernbanenævnet af 21. februar 2014

  Afvisning af anmodning om at genoptage sagen om Jernbanenævnets vejledende udtalelse af 21. februar 2014 vedrørende retten til rangering på kombiterminalen i Taulov

  Afgørelse om afvisning af Deres klage af 18. december 2012 over Banedanmarks brev af 21. november 2012 vedrørende lejeniveau for kombiterminaler

  Klagen afvises, da der ikke med brevet af 21. november 2012 fra Banedanmark foreligger en afgørelse, som efter jernbanelovens § 24c, stk. 1, kan påklages til Jernbanenævnet

  Afgørelse

  DB Cargos 2019 kombiterminaltakster - Påbud samt varsel om administrative tvangsbøder

  Jernbanenævnet kan efter jernbanelovens § 107 pålægge ugentlige tvangsbøder for manglende opfyldelse af påbud om udlevering af oplysninger

  Afgørelse

  Afslutning af tilsynet med DB Cargos 2018 kombiterminaltakster

  Afgørelse

  Påbud og varsel om administrative tvangsbøder, 11. oktober 2017

  Jernbanenævnet meddeler DB Cargo om at foretage ændringer i forretningsbetingelserne. De reviderede forretningsbetingelser skal sendes til Jernbanenævnet senest onsdag den 18. oktober 2017

  Afgørelse

  Afgørelse om afvisning af klage af fra DB Schenker Rail Scandinavia A/S fra den 18. december 2012 over Banedanmarks brev af 21. november 2012

  Klagen afvises, da der ikke med brevet af 21. november 2012 fra Banedanmark foreligger en afgørelse, som efter jernbanelovens § 24c, stk. 1, kan påklages til Jernbanenævnet.