Dokumenter

Resultat: 38

  Vejledning

  Jernbanenævnets klagevejledning

  Myndighederne har efterforvaltningsloven pligttil at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

  Domme

  Dom af 21. december 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet om hævelse af retssag og sagsomkostninger

  Retssagen mod Jernbanenævnet er hævet og Jernbanenævnet tillægges sagsomkostninger

  Domme

  Dom af 10. november 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet vedrørende Jernbanenævnets sag om opsættende virkning

  Anmodning om opsættende virkning blev ikke taget til følge

  Domme

  Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesag mellem DB Schenker og Jernbanenævnet

  Retten i Glostrups dom af 2. juni 2014 bliver stadfæstet

  Domme

  Dom af 2. juni 2014 i sag om DB Schenker mod Jernbanenævnet

  Nævnet blev frifundet. Dommen anket. Se Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesagen

  Afgørelse

  Afgørelse af spørgsmål om tavshedsbelagte oplysninger og partshøring af Carlsberg Danmark A/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kombiterminaltakster

  Afgørelse

  Afgørelse af spørgsmål om tavshedsbelagte oplysninger og partshøring af Carlsberg Danmark A/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af kombiterminaltakster

  Afgørelse

  Captrain anmodning om ny vejledning

  Afgørelse

  Captrain stiller en række spørgsmål vedrørende den vejledende udtalelser fra Jernbanenævnet af 21. februar 2014

  Afvisning af anmodning om at genoptage sagen om Jernbanenævnets vejledende udtalelse af 21. februar 2014 vedrørende retten til rangering på kombiterminalen i Taulov