Dokumenter

Resultat: 16

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med kombiterminalen i Padborg - forretningsbetingelser og takster

  TX Logistik har rettidigt fremsendt samtlige relevante dokumenter i forbindelse med nærværende tilsyn

  Afgørelse

  DB Cargos kombiterminaltakster - påbud

  Yderligere påbud samt varsel om administrative tvangsbøder vedrørende 2018 takster - påbud samt varsel om administrative tvangsbøder vedrørende 2019 takster for DB Cargo

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse i sag om Banedanmarks jernbaneinfrastrukturafgifter 2016

  Klage fra DB Cargo over Jernbaneinfrastrukturafgiftsordning i Banedamnarks bekendtgørelse nr. 1357 af 27. november

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse om dokumentationskrav, mv. i forbindelse med fastsættelse af kombiterminaltakster

  Jernbanenævnet har færdigbehandlet sagen som tilsynssag på sit møde den 27. september 2016 og afgivet en vejledende udtalelse vedrørende spørgsmål i sagen af betydning for fremtidige sager

  Afgørelse

  Tilsyn med 2019 takster for TX Logistik

  Jernbanenævnets tilsyn med kombiterminaler i Padborg - 2019 Forretningsbetingelser og takster

  Afgørelse

  Afslutning af tilsynet med DB Cargos 2018 kombiterminaltakster

  Driftsdokumenter

  Jernbanenævnets tilsyn med kombiterminalen i Padborg

  Jernbanenævnets tilsyn med takster på kombiterminalen i Padborg – 30. juni 2017, jf. § 12 i bkg. 1047/2015 om modtagepligt på kombiterminaler

  Årsberetning

  Årsberetning 2018

  Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.

  Årsberetning

  Årsberetning 2017

  Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager der er behandlet i årets løb.