Dokumenter

Resultat: 84

  Vejledning

  Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

  Vejledende udtalelser

  Udtalelse vedrørende hjulafdrejningsbnk i Århus

  Beslutninger

  Tilsynet med DSB's regnskabsreglement 2017

  Tilsyn med DSB's overholdelse af regnskabsreglementet for DSB

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med jernbanevirksomheden DSB’s overholdelse af artikel 28

  Jernbanenævnet anmodede baggrund af en række punkter DSB om til Jernbanenævnet senest 1. maj 2013 at fremsende en handlingsplan

  Vejledende udtalelser

  Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

  Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet - beslutning om yderligere frist

  Jernbanenævnet meddeler hermed Regionstog A/S frist til senest
  den 1. februar 2014 at gennemføre forordningens krav samt at fremsende en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af Direktiv 91/440 Artikel 9 stk. 4, 2. punktum

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Lokalbanen A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet

  Jernbanenævnet meddeler Lokalbanen A/S frist til senest den 1. januar 2014 at gennemføre kravene i forordningens artikel 28

  Beslutninger

  Henvendelse fra EU-Kommissionen om DSB’s overholdelse af dele af jernbanepassagerrettighedsforordningens Artikel 11, Artikel 24 a-b og Artikel 29

  Jernbanenævnet finder sammenfattende på baggrund af de anførte oplysninger ikke grundlag for at rejse en tilsynssag over for DSB