Dokumenter

Resultat: 87

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af Direktiv 91/440 Artikel 9 stk. 4, 2. punktum

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Lokalbanen A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet

  Jernbanenævnet meddeler Lokalbanen A/S frist til senest den 1. januar 2014 at gennemføre kravene i forordningens artikel 28

  Beslutninger

  Henvendelse fra EU-Kommissionen om DSB’s overholdelse af dele af jernbanepassagerrettighedsforordningens Artikel 11, Artikel 24 a-b og Artikel 29

  Jernbanenævnet finder sammenfattende på baggrund af de anførte oplysninger ikke grundlag for at rejse en tilsynssag over for DSB

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med kombiterminalen i Padborg - forretningsbetingelser og takster

  TX Logistik har rettidigt fremsendt samtlige relevante dokumenter i forbindelse med nærværende tilsyn

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 16, 17, og 29

  Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder, 27. september 2017

  Vejledende udtalelser

  Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

  Jernbanenævnet anmoder om at specifikke udeståender skal rettes snarest muligt og sendes til Jernbanenævnet senest den 1. november 2017

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaners overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Jernbanenævnet meddeler Nordjyske Jernbaner A/S frist til senest den 1. juli at gennemføre en række krav samt fremsendelse af en redegørelse herom til Jernbanenævnet.

  Vejledende udtalelser

  Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

  Vejledende udtalelse om, at Nordjyske Jernbaners opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 og nærværende tilsynssag derfor kan afsluttes på det foreliggende grundlag

  Vejledende udtalelser

  Vejledende udtalelse af 21. oktober 2013 om anmodning om fremsendelse af yderligere dokumentation ifb. med Metro Service A/S overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28