Dokumenter

Resultat: 89

  Vejledning

  Vejledning om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede ydelser

  Aftale

  Samarbejdsaftale mellem Jernbanenævnet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  Det nationale tilsynsorgan skal samarbejde tæt med den nationale sikkerhedsmyndighed og den licensudstedende myndighed inden for jernbaneområdet. Aftalen sammenfatter de krav, der stilles til Jernbanenævnets og styrelsens informationsudveksling.

  Aftale

  Memordandum of Cooperation between the members Rail Regulartory Bodies of IRG-rail

  International cooperation between the regulartory bodies of IRG-Rail builds the basis. The purpose of this Memorandum is to set out guidance for the cooperation as a part of a coordinated and efficient approach to regulation.

  Aftale

  Samarbejdsaftale for RFC3

  Aftalen skal sikre samarbejdet mellem tilsynsorganerne i RFC3.

  Vejledning

  Jernbanenævnets klagevejledning

  Myndighederne har efterforvaltningsloven pligttil at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

  Vejledning

  Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

  Vejledende udtalelser

  Udtalelse vedrørende hjulafdrejningsbnk i Århus

  Beslutninger

  Tilsynet med DSB's regnskabsreglement 2017

  Tilsyn med DSB's overholdelse af regnskabsreglementet for DSB

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med jernbanevirksomheden DSB’s overholdelse af artikel 28

  Jernbanenævnet anmodede baggrund af en række punkter DSB om til Jernbanenævnet senest 1. maj 2013 at fremsende en handlingsplan