Dokumenter

Resultat: 87

  Aftale

  Memordandum of Cooperation between the members Rail Regulartory Bodies of IRG-rail

  International cooperation between the regulartory bodies of IRG-Rail builds the basis. The purpose of this Memorandum is to set out guidance for the cooperation as a part of a coordinated and efficient approach to regulation.

  Aftale

  Samarbejdsaftale for RFC3

  Aftalen skal sikre samarbejdet mellem tilsynsorganerne i RFC3.

  Vejledning

  Jernbanenævnets klagevejledning

  Myndighederne har efterforvaltningsloven pligttil at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

  Vejledning

  Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

  Vejledende udtalelser

  Udtalelse vedrørende hjulafdrejningsbnk i Århus

  Beslutninger

  Tilsynet med DSB's regnskabsreglement 2017

  Tilsyn med DSB's overholdelse af regnskabsreglementet for DSB

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med jernbanevirksomheden DSB’s overholdelse af artikel 28

  Jernbanenævnet anmodede baggrund af en række punkter DSB om til Jernbanenævnet senest 1. maj 2013 at fremsende en handlingsplan

  Vejledende udtalelser

  Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

  Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

  Beslutninger

  Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet - beslutning om yderligere frist

  Jernbanenævnet meddeler hermed Regionstog A/S frist til senest
  den 1. februar 2014 at gennemføre forordningens krav samt at fremsende en redegørelse herom til Jernbanenævnet.