Love og regler

Resultat: 5

  Forordning

  Forordning 10/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 171/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 913/2010

  Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) nr 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 869/2014

  Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 1371/2007

  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

  Gældende fra

Viser 5 af 5