Love og regler

Resultat: 2

  Direktiv

  Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

  Gældende fra

  21/11/2012

  Direktiv

  Direktiv 2016/2370

  Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

  Gældende fra

Viser 2 af 2