Love og regler

Resultat: 1

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1380 af 01/12/2015

  Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelsen finder anvendelse på stationer, jf. stk. 2. Stationer omfatter ejendomme og arealer og dele heraf, som fungerer i tilknytning til jernbanenettet med henblik på optagning og afsætning af jernbanepassagerer.
Viser 1 af 1