Love og regler

Resultat: 1

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1281 af 19/11/2015

  Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

  Gældende fra

  01/01/2016

  Dette direktiv har til formål at fastsætte betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF.
Viser 1 af 1