Love og regler

Resultat: 3

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1329 af 25/11/2015

  Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til passagertransport i henhold til Markedsåbningsdirektivet

  Gældende fra

  01/01/2016

  Forordning

  Forordning 10/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014

  Gældende fra

  Direktiv

  Direktiv 2016/2370

  Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2016/2370 af 14. december 2016 om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen

  Gældende fra

Viser 3 af 3