Love og regler

Resultat: 12

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1328 af 27/11/2018

  Bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet

  Gældende fra

  01/01/2019

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1329 af 25/11/2015

  Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til passagertransport i henhold til Markedsåbningsdirektivet

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1276 af 20/11/2015

  Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1379 af 01/12/2015

  Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.

  Gældende fra

  01/01/2016

  Jernbanevirksomheder betaler afgift for kørsel på statens jernbaneinfrastruktur i form af en togkilometerafgift samt broafgifter for passage af Storebælt og Øresund. Togkilometerafgifter og broafgifter betegnes samlet som infrastrukturafgifter.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1380 af 01/12/2015

  Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelsen finder anvendelse på stationer, jf. stk. 2. Stationer omfatter ejendomme og arealer og dele heraf, som fungerer i tilknytning til jernbanenettet med henblik på optagning og afsætning af jernbanepassagerer.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1281 af 19/11/2015

  Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

  Gældende fra

  01/01/2016

  Dette direktiv har til formål at fastsætte betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1245 af 10/11/2015

  Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.

  Gældende fra

  15/11/2015

  Regnskabsreglement

  Lov nr. 686 af 27. maj 2015

  Regnskabsreglement for DSB

  Gældende fra

  27/05/2015

  Regnskabsreglement for DSB udstedt i medfør af paragraf 8 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015

  Direktiv

  Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

  Gældende fra

  21/11/2012