Love og regler

Resultat: 10

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1438 af 05/12/2018

  Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed

  Gældende fra

  25/12/2018

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1329 af 25/11/2015

  Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til passagertransport i henhold til Markedsåbningsdirektivet

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1276 af 20/11/2015

  Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1380 af 01/12/2015

  Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer

  Gældende fra

  01/01/2016

  Bekendtgørelsen finder anvendelse på stationer, jf. stk. 2. Stationer omfatter ejendomme og arealer og dele heraf, som fungerer i tilknytning til jernbanenettet med henblik på optagning og afsætning af jernbanepassagerer.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1281 af 19/11/2015

  Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

  Gældende fra

  01/01/2016

  Dette direktiv har til formål at fastsætte betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1245 af 10/11/2015

  Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.

  Gældende fra

  15/11/2015

  Regnskabsreglement

  Lov nr. 686 af 27. maj 2015

  Regnskabsreglement for DSB

  Gældende fra

  27/05/2015

  Regnskabsreglement for DSB udstedt i medfør af paragraf 8 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015

  Forordning

  Forordning 10/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 171/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

  Gældende fra