Love og regler

Resultat: 20

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1136 af 22/09/2015

  Bekendtgørelse om Jernbanenævnet

  Gældende fra

  02/10/2015

  Jernbanenævnet behandler klager over afgørelser og beslutninger i medfør af §§ 4-8, §§ 17-18 og § 21 i jernbaneloven og regler fastsat i medfør heraf, eller når der i henhold til lov er fastsat regler om klageadgang til Jernbanenævnet.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1047 af 02/09/2015

  Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler

  Gældende fra

  10/09/2015

  Bekendtgørelsen finder anvendelse på kombiterminaler. Reglerne i §§ 7-8 gælder dog kun kombiterminaler, der drives af eller ejes helt eller delvist af en jernbanevirksomhed.

  Lov

  LOV nr 686 af 27/05/2015

  Jernbaneloven

  Gældende fra

  15/06/2015

  Lovens formål er at fastlægge rammerne for skinnebåren trafik, herunder at sikre, at jernbanetransport tilrettelægges og gennemføres under hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og god samfundsøkonomi.

  Regnskabsreglement

  Lov nr. 686 af 27. maj 2015

  Regnskabsreglement for DSB

  Gældende fra

  27/05/2015

  Regnskabsreglement for DSB udstedt i medfør af paragraf 8 i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015

  Direktiv

  Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

  Gældende fra

  21/11/2012

  Forordning

  Forordning 10/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/10 af 6. januar 2015 om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 870/2014

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 171/2015

  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 913/2010

  Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) nr 913/2010 af 22. september 2010 om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport

  Gældende fra

  Forordning

  Forordning 869/2014

  Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 869/2014 af 11. august 2014 om nye jernbanepassagerruter

  Gældende fra